Skip to content
 

نسا

نسا: شهر باستانی اشکانی و نخستین پایتخت آنان در نزدیکی اشک‌آباد (عشق‌آباد) در ترکمنستان امروزی. از این شهر ساغرهای (ریتون) نگارین فراوان از جنس عاج و همچنین سفال‌نوشته‌های فراوانی به خط و زبان پهلوی پارتی به دست آمده است. ← کتیبه‌های نسا.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی