Skip to content
 

نرسی (نرسه)

نَرْسی: نَرسه. شاه ساسانی (282- 293 میلادی). پسر شاپور یکم و نوه اردشیر بابکان. نرسی مدتی فرمانروای ارمنستان بود و از زمان بهرام یکم، داعیه پادشاهی داشت. او به تدریج گروهی از بزرگان را که از سیاست‌های موبد کرتیر ناراضی بودند، گرد خود جمع کرد و پادشاهی خود را علنی ساخت.

[hidepost]

نرسی در اواخر دوره سلطنت خود و پس از چند جنگ با تیرداد که فرمانروای ارمنستان بود، به نفع پسرش هرمز از پادشاهی کناره‌گیری کرد. از نرسی چند کتیبه و سنگ‌نگاره بر جای مانده است. همچنین ← کتیبه نرسی در بیشاپور، کتیبه نرسی در پایکولی، سنگ‌نگاره‌های ساسانی نقش‌رستم.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی