Skip to content
 

مینوی خرد (دادستان مینوی خرد، دادستان مینوگ خرد)

مینوی خرد: دادِستان مینوی خرد/ دادِستانِ مینوگِ خْرَد (پهلوی). متنی پهلوی از اواخر دوره ساسانی یا سده‌های اول هجری است که به گونه پرسش و پاسخ نوشته شده است. در این کتاب موضوع‌هایی از قبیل سرنوشت آدمی پس از مرگ، آداب غذا خوردن، آداب ادرار کردن، آداب و رسوم دینی، ازدواج با محارم (← خویدوده)، عبادات روزانه، توبه، نکاتی در باره آسمان و آب و زمین، و توجه به جهان آخرت و امور معنوی بجای توجه به جهان مادی و امور دنیوی آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی