Skip to content
 

میلیانا (خورهه)

میلیانا: خورهِه. بازمانده‌های بنایی باستانی از دوره اشکانی در نزدیکی آبگرم محلات. این بنا که به احتمال کاخ یا نیایشگاهی بوده است، امروزه از بین رفته و تنها دو ستون از ستون‌های ایوان آن بر جای مانده است. میلیانا در کنار یک رود و یک دریاچه کوچک که آب آن از زیر زمین می‌جوشد، ساخته شده است. لایه‌های زیرین میلیانا را تپه‌ای پیش‌تاریخی تشکیل می‌دهد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی