Skip to content
 

میل فیروزآباد

میل فیروزآباد: بازمانده‌های میل یا برج بلندی در مرکز شهر اشکانی گور در فیروزآباد فارس. این میل اکنون از بین رفته و تنها هسته مرکزی آن باقی مانده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی