Skip to content
 

میترا اهورا (میثره‌اهوره)

میترا اهورا: میثْرَه‌اَهورَه (اوستایی). ترکیب کمیابی از نام‌های میترا و اهورا که در اوستا آمده است: «بادا که هر دو بزرگوار میثْرَه اَهورَه (میترا اهورا)، ما را دریابند؛ آنگاه که اسبان بر می‌خروشند، آنگاه که بانگ تازیانه‌ها بر می‌خیزد و از بینی اسبان خروش بر می‌آید و تیرهای تیز از زهِ کمان‌ها پرتافته می‌شود» (بند 113 مهریشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی