Skip to content
 

مهر داریوش

مُهر داریوش: مُهر غلطان و احتمالاً تقلبی به طول 3.5 سانتیمتر که از سنگ بلور استوانه‌ای شکل ساخته شده است. برروی این مُهر نگاره‌ای از داریوش دیده می‌شود که سوار بر گردونه‌ای شده و با تیر و کمان در حال شکار شیر است. یکی از شیرها تیر خورده و بر زمین افتاده و شیر دیگری در حال اصابت تیر است. در بالای گردونه نقشی از اهورامزدا دیده می‌شود و در پشت آن درخت خرمایی نقر شده است. این مُهر دارای یک کتیبه سه زبانه به فارسی باستان و عیلامی و بابلی است: «من داریوش شاه».

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی