Skip to content
 

موکسالیه، میخائیل

موکْسالیه: میخائیل موکسالیه. مورخ رومانیایی (سده شانزدهم میلادی). مؤلف متونی تاریخی در بیان تاریخ‌های سنتی رومانی (داچیا) و تلفیق آن با تواریخ رومی و بیزانسی. اثر موکسالیه در بردارنده گزارش‌هایی از تاریخ تمدن‌ها و پادشاهان گوناگون روزگاران گذشته است. در این میان، به ایران و به ویژه به کورش نیز پرداخته شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی