Skip to content
 

مرشونه

مَرشونَه: (اوستایی). نام دیو زوال و نابودی در اوستا: «می‌ستاییم فروهرجم پیرو نظام هستی، از خاندان ویوَنْــگْهان را، آن توانای دارنده رمه‌های فراوان را، برای پایداری در برابر کمبودهایی که از سوی دیوان است، و برای پایداری در برابر کمبود گیاه که از خشکی است، و برای پایداری در برابر آزار مَرْشونَه» (بند 130 فروردین‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی