Skip to content
 

مجسمه داریوش یکم

مجسمه داریوش یکم: مجسمه‌ای سنگی از داریوش یکم هخامنشی که در مصر ساخته شده و در شوش پیدا شده است. سر این مجسمه از بین رفته است، اما سری از یک مجسمه در موزه بریتانیا وجود دارد که احتمال می‌رود متعلق به این مجسمه باشد. این مجسمه اکنون در موزه ایران باستان در تهران نگهداری می‌شود و دارای کتیبه‌ای به چهار زبان فارسی باستان، عیلامی، بابلی و هیروگلیف مصری است. ← کتیبه داریوش یکم در شوش28.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی