Skip to content
 

ماه فروردین روز خرداد

ماه فروردین روز خرداد: متنی به پهلوی است که در آن اهمیت روز خرداد از ماه فروردین (ششم فروردین‌ماه) شرح داده شده و رویدادهای بسیاری به این روز منسوب شده است. در این متن، مانند هر متن پهلوی دیگر، اشاره‌ای به تولد زرتشت در این روز نشده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی