Skip to content
 

ماوراءالنهر (ورارود، ورارودان، فرارود، فرارودان، آسیای میانه)

ماوراءالنهر: نام عمومی سرزمین‌های شمال آمودریا/ جیحون. امروزه برای آن از نام‌های ورارود/ ورارودان/ فرارود/ فرارودان و آسیای میانه (در گستره‌ای وسیعتر) نیز استفاده می‌شود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی