Skip to content
 

مانای (مانا، مانایی، زیپیا)

مانای: مانا/ مانایی/ زیپیا (آشوری). سرزمین و مردمانی در غرب ایران و اطراف دریاچه ارومیه در هزاره نخست قبل از میلاد. شهر مهم ماناییان زیویه بود که آثاری از آن در نزدیکی سقز برجای مانده است. تپه حسنلو در نزدیکی شهر نقده (سُلدوز سابق) نیز یکی دیگر از بازمانده‌های تمدن مانایی است. درکتیبه‌های اورارتویی یکی از پادشاهان مانایی با نام منوآ یاد شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی