Skip to content
 

مارسلینوس، آمیانوس

مارسِلینوس: آمیانوس مارسِلینوس (Ammianus Marcellinus)، مورخ لاتینی (330- 398 میلادی). در سال 363 میلادی در سپاه سزار ژولیانوس در جنگ با شاپور دوم ساسانی بود. مؤلف کتابی در تاریخ روم که به تاریخ مارسلینوس مشهور است. بخش‌های از این کتاب به ایران می‌پردازد. او همچنین رویدادهای جنگی که در آن شرکت داشت را در کتابی با عنوان جنگ شاپور ذوالاکتاف با ژولیانوس امپراتور روم شرح داده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی