Skip to content
 

ماد (ماده، اومانمنده)

ماد: مادَه (فارسی باستان)/ اومانمَندَه (بابلی). سرزمین و مردمانی در غرب ایران و یکی از سلسله‌ها و دوره‌های پادشاهی ایران (حدود 700- 550 قبل از میلاد). سلسله پادشاهی ماد پس از چند شاه محلی که اطلاع چندانی از آنها در دست نیست، با دَیائوکو آغاز می‌گردد و با غلبه کورش هخامنشی بر اَرَشْتی‌وَئیگَه (آستیاگ) پایان می‌پذیرد.

سرزمین مادها با مرکزیت حدود همدان امروزی، بخش‌های وسیعی از غرب و شمال غربی و مرکز ایران امروزی را در بر می‌گرفت. آذربایجان و نواحی پیرامون آنرا «ماد کوچک» و کردستان و لرستان و اصفهان و ری و حدود آنها را «ماد بزرگ» می‌نامند. پایتخت مادها شهر هَگمَتانه (به معنای انجمن‌گاه/ مکان گردهمایی) بود که احتمال دارد مطابق با شهر امروزی همدان باشد.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی