Skip to content
 

لیدی

لیدی: سرزمین و کشوری در غرب آناتولی. پایتخت لیدی سارد نام داشت و آخرین پادشاه آن کرزوس بود. کرزوس در نبرد با کورش شکست خورد و منجر به سقوط کشور لیدی شد. لیدیایی‌ها در همان زمان علیه کورش قیام کردند، اما این قیام که به رهبری پاکتیاس بر پا شده بود، به فرمان کورش سرکوب شد. کورش با اعزام سپاهی به فرماندهی مازارس دستور داد که آنان را به بردگی بگیرند و رهبرشان را زنده به نزد او بفرستند. سپاه مازارس دست به منکوب کردن لیدیایی‌ها می‌زند و شهرهای پری‌ین و مگنزی غارت می‌شوند و مردم شهرهای فوسه و تئوس خانه‌های خود را رها کرده و راه فرار در پیش می‌گیرند. ساکنان کاریه به بردگی کشیده می‌شوند و گروهی از اهالی کزانتوس و کونوس در لیکیه دست به انتحار می‌زنند. شهرها تسخیر می‌شوند و پس از تاراج، پادگان‌های نظامی در آنها مستقر می‌شوند (بریان، جلد اول، ص ۱۱۴ تا ۱۱7). در لیدی بناهای آرامگاهی متعددی وجود دارد که شبیه به بنای مقبره مادرسلیمان است. از جمله بنای موسوم به «تاش‌قلعه» (Taşkule) در استان ازمیر.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی