Skip to content
 

لال‌شیش

لال‌شیش: مراسم شب قبل از جشن آبریزان به روایت ملامظفر گنابادی در شرح بیست باب بیرجندی. جوانان با لال‌بازی در خانه‌ای را می‌زدند و با ترکه صاحبخانه را می‌زدند. صاحبخانه هدیه‌ای می‌دهد و ترکه را تا سال بعد نگه میدارد. نوعی دعای باران با آزار ضعیفان.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی