Skip to content
 

لاخ‌مزار

لاخ‌مَزار: ← ناحیه‌ای در 30 کیلومتری جنوب شرقی بیرجند در خراسان که تعدادی سنگ‌نگاره و کتیبه در آنجا شناسایی شده است. ← سنگ‌نگاره‌های لاخ‌مزار و کتیبه لاخ‌مزار.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی