Skip to content
 

گور (جور)

گور: جور. یکی از شهرهای اشکانی که بازمانده‌های آن در نزدیکی غرب فیروزآباد فارس بر جای مانده است. پلان این شهر دایره‌ای است و در میانه آن برجی بلند وجود داشته که اکنون هسته مرکزی آن در محل دیده می‌شود. اردشیر بابکان در زمانی که حاکم اشکانی شهر گور بود، در آنجا کاخ و بناهایی دیگر بنا کرد که برخی از آنها تا به امروز باز مانده‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی