Skip to content
 

گودرز 2 (اشک بیستم)

گودَرز: اشک بیستم. بیست و یکمین شاه اشکانی (38- 51 میلادی). از او سنگ‌نگاره و کتیبه‌ای در بیستون بر جای مانده است. ← کتیبه گودرز دوم در بیستون و سنگ‌نگاره‌های اشکانی بیستون.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی