Skip to content
 

گنج‌نامه

گنج‌نامه: ناحیه و دره‌ای در دامنه کوهستان‌های الوند در نزدیکی همدان که نام خود را از دو کتیبه هخامنشیِ متعلق به داریوش یکم و خشیارشا گرفته است. ← کتیبه داریوش یکم در الوند و کتیبه خشیارشا در الوند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی