Skip to content
 

گشته‌دبیره (گشتک‌دبیره)

گَشتِه‌دَبیرِه: گَشتَک‌دَبیرِه. یکی از گونه‌های خط پهلوی متشکل از 28 حرف که گفته شده برای نوشتن اسناد و متون علمی بکار می‌رفت. امروزه اثری از این خط باقی نمانده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی