Skip to content
 

گروتفند، گئورگ فریدریش

گِروتِفِند: گئورگ فریدریش گروتفند (Georg Friedrich Grotefend). دانشمند خودساخته آلمانی و کاشف رمز خط میخی فارسی باستان (1775- 1853 میلادی). گروتفند نخستین کسی است که برخی از نشان‌های خط میخی فارسی باستان را رمزگشایی کرد. او معلم و کتابداری در آلمان بود و رمزگشایی خط میخی فارسی باستان را با بررسی دو تصویر که کارستن نیبور (سیاح آلمانی) در سال 1765 میلادی از روی کتیبه‌هایی به این خط و زبان تهیه کرده بود، شروع کرد. او در سال ۱۸۰۲ میلادی توانست برخی از واژه‌های این خط را بخواند و راه رمزگشایی کامل آنرا هموار کند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی