Skip to content
 

گرگسار

گُرگسار: پهلوان تورانی که اسیر اسفندیار شد و اسفندیار از او خواست که راه رویین‌دژ را به او بنماید. اما او راه نادرستی را نشان داد و در نهایت اسفندیار او را بکشت.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی