Skip to content
 

گرسیوز

گَرسیوَز: پسر پَشَنگ وبرادر افراسیاب که افراسیاب را به کشتن سیاوش تحریک کرد و بسیار فتنه‌گری نمود. کیخسرو او را به همراه افراسیاب بکشت. از گرسیوز در اوستا نیز یاد شده است:

[hidepost]

«آنگاه که کیخسرو به دشمن نابکار دست یافت، بدان هنگام که دشمن زیانکارِ فریبگر، سواره با او می‌جنگید، در هیچ جای میدانِ تکاپو به کمین دشمن دچار نگردید و در همه جا آن کیخسروِ سرور و پیروزمند، افراسیاب زیانکار و گَرسیوَز را به بند در کشید. آن پسر دادخواهِ سیاوش دلاور که به ناروا کشته شد و آن دادخواهِ اَغْریرِث دلیر» (بند 77 زامیادیشت).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی