Skip to content
 

گرامی

گِرامی: پسر جاماسپ و از فرماندهان سپاه ایران در نبرد با تورانیان. او در نبردی درفش کاویانی را که بر خاک افتاده بود، برداشت و بر دست گرفت. دشمنان او را در میان گرفتند و دستانش را بریدند. اما او درفش را در میان دندان‌هایش گرفت و در اهتزاز نگاه داشت.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی