Skip to content
 

گئوبرووه (گمبرمه، گوبرو)

گَئوبَرووَه: (فارسی باستان)/ کَمبَرمه (عیلامی)/ گوبَرو (بابلی). پسر مَردونیَه. از اهالی ناحیه پارس و از سرداران داریوش یکم در نبرد با گَئومات. او همچنین فرمانده سپاه داریوش در نبرد با اَتَمَئیتَه بود که در خوزیه قیام کرده بود:

[hidepost]

«یک مرد پارسیِ پیرو خودم به نام گَئوبَرووَه را سردار آنان کردم. آنگاه گَئوبَرووَه با سپاه رهسپار خوزیه شد. او با خوزیان نبرد کرد. آنگاه گَئوبَرووَه خوزیان را بزد و آنان را درهم شکست و سردار آنان را گرفت. او را به نزد من آورد و من او را کشتم. آنگاه این سرزمین از آنِ من شد» (بند 1 از ستون پنجم کتیبه داریوش در بیستون).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی