Skip to content
 

گاهنبار میدیوزرم (مئیذیوئی‌زرمیه، کومسای)

گاهَنبار میدیوزَرِم: مَئیذیوئی‌زَرِمَیَه (اوستایی). به معنای میانه فصل سبز/ میانه بهار. جشن میانه بهار. یکی از جشن‌های گاهنباری که در میانه فصل بهار (روز پانزدهم اردیبهشت‌ماه) برگزار می‌شده است. البته میانه بهار برابر با شانزدهم اردیبهشت‌ماه است، اما درگذشته و حتی امروزه عملاً پانزدهمین روز ماه دوم هر فصل به عنوان میانه هر فصل شناخته می‌شود. در میانه فصل بهار جشن دیگری نیز با نام بهاربُد وجود داشته که ممکن است با این گاهنبار تطابق و اینهمانی داشته باشد. جشن میانه فصل بهار در برخی نواحی و از جمله در کردستان زنده مانده است. این مراسم با نام کومْسای در روستای اورامانات تخت کردستان و بر مزار پیرشالیار/ پیر شهریار برگزار می‌شود. همچنین ← گاهشماری گاهنباری و جشن‌های گاهنباری و وهار کردی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی