Skip to content
 

گاهانی

گاهانی: منسوب به گاثا و نام گونه‌ای از زبان اوستایی که گاثای منسوب به زرتشت بدان نوشته شده است. ← زبان اوستایی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی