Skip to content
 

گانداش

گانْداش: شاه کاسی و بنیانگذار فرمانروایی 577 ساله کاسیان در بین‌النهرین (1746- 1731 قبل از میلاد).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی