Skip to content
 

کیمری

کیمری: سرزمین و مردمانی در شمال قفقاز و دریای سیاه. کیمِریان به یکی از شاخه‌های زبان‌های ایرانی تکلم می‌کردند. آنان در سده‌های هفتم تا ششم قبل از میلاد و همزمان با آشوریان و مادها به اوج قدرت خود رسیدند. کیمریان فلزگران ماهری بودند و آثار فلزی و نگارین فراوانی از آنان برجای مانده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی