Skip to content
 

کورش‌نامه (سیروپدی، تربیت کورش)

کورش‌نامه: سیروپِدی/ تربیت کورش. کتابی از گِزِنُفون مورخ یونانی و سرباز لشکرکشی کورش کوچک علیه برادرش (تألیف نیمه نخست سده چهارم قبل از میلاد). گزنفون به ظاهر در این کتاب به شرح زندگی کورش می‌پردازد، اما او در واقع با اتکای به برخی داده‌های تاریخی، در حال بیان داستانی تخیلی و اخلاقی است که قهرمان آن کورش نام دارد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی