Skip to content
 

کنیشکه (کانیشکا، کنیشکا)

کَنیشْکَه: کانیشکا/ کَنیشْکا. پادشاه کوشانی (140- 170 میلادی). از او کتیبه‌ای بر جای مانده است. ← کتیبه رباطک.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی