Skip to content
 

کلده

کَلْدَه: سرزمین و مردمانی در جنوب بین‌النهرین که در سده هفتم قبل از میلاد به مدت یک قرن بر بابل حاکم شدند. ← کلدانی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی