Skip to content
 

کفترلی

کفترلی: کفترلو. ناحیه و کوهی در دشت اخترآباد در شرق شهریار که در آن نگارکندهای پیش‌تاریخی و نمونه‌هایی از خط ایرانی مقدم (خط هندسی) پیدا شده است. ← کتیبه کفترلی و سنگ‌نگاره‌های کفترلی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی