Skip to content
 

کردی

کُردی: منسوب به کُرد/ کردستان (سرزمین و مردمانی در غرب ایران و شمال شرقی بین‌النهرین و جنوب شرقی آناتولی) و بخصوص نام زبانی که آنان بدان تکلم می‌کنند. ← زبان کردی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی