Skip to content
 

کرتیر (کردیر، کودیر، موبد اورمزد)

کَرْتیر: کَردیر/ کودیر، ملقب به موبد اورمَزد. موبد خشن و سختگیر اوایل دوره ساسانی و به وجود آورنده دینی که در دوره قاجاری دین زرتشتی نامیده شد. او با شش پادشاه نخست ساسانی همزمان بود و در زمان بهرام یکم و بخصوص بهرام دوم به اوج قدرت رسید. با پیروان ادیان دیگر به سختی مبارزه کرد و با نفوذی که در دربار ساسانی داشت، ترتیب قتل‌عام و نابودی همه آنان و نیایشگاه‌های آنان را داد. او همچنین مکان آن نیایشگاه‌ها را تبدیل به آتشکده می‌کرد. او لقب و عنوان «موبد اورمَزد را همراه با کلاه قیچی‌نشان و کمربند تشریفاتی از هرمزشاه دریافت کرده بوده است. از کرتیر کتیبه‌ها و سنگ‌نگاره‌های متعددی در دست است. بنگرید به مدخل‌های ← کتیبه کرتیر (چند مدخل)، سنگ‌نگاره تنگ قندیل، سنگ‌نگاره‌های ساسانی نقش‌رستم، سنگ‌‌نگاره‌های ساسانی نقش‌رجب.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی