Skip to content
 

کرپورتر، رابرت

کِرپورتر: رابرت کرپورتر (Robert Ker Porter). سیاح و نقاش انگلیسی (1777- 1842 میلادی). او کوشش زیادی برای نسخه برداری از کتیبه داریوش در بیستون انجام داد که به نتیجه‌ای نرسید. از او سفرنامه‌ای با عنوان سفرنامه کرپورتر باز مانده که در بردارنده نقاشی‌های او از آثار باستانی است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی