Skip to content
 

کرپن

کَرَپَن: کَرَپان. نام کسانی که چند بار نامشان همراه با کَوی‌‌ها در گاثای زرتشت و دیگر بخش‌های اوستا آمده و آگاهی‌ای در باره آنان در دست نیست: «برای شهریاری درخشان، برای زندگانی دور هنگام، برای همه خوشبختی‌ها، برای همه درمان‌ها، برای پایداری در برابر جادوان و پریان و کَوی‌ها کَرَپَن‌های ستم‌پیشه، برای پایداری در برابر آزار ستمکاران.» (بند 135 فروردین‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی