Skip to content
 

کتیبه‌های نسا

کتیبه‌های نسا: سفال‌نوشته‌های فراوانی به خط و زبان پهلوی پارتی که در شهر نسا در ترکمنستان امروزی به دست آمده‌اند. این نوشته‌ها بر روی کوزه‌های حمل شراب نگاشته شده‌اند و در بردارنده نام اشخاص و مکان‌ها و نیز وزن و تاریخِ روز و ماه و سال هستند. تعدادی از سفال‌های شکسته به عنوان پیش‌نویس نامه نیز بکار رفته است. قدمت بیشتر این نوشته‌ها به سده نخست قبل از میلاد باز می‌گردد. نمونه‌های دیگری از سفال‌نوشته‌های اشکانی در نواحی دیگر ترکمنستان جنوبی و از جمله در مرو پیدا شده‌اند که در بردارنده نام صاحب ظرف یا مقدار پولی است که در آن نهاده بوده‌اند. این آثار به سده نخست قبل از میلاد تا سده چهارم میلادی تعلق دارند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی