Skip to content
 

کتیبه‌های لاخ‌مزار

کتیبه‌های لاخ‌‌مَزار: تعدادی کتیبه آسیب‌دیده به زبان پهلوی پارتی بر یک تخته‌سنگ بزرگ و شگفت در روستای کوچ در 30 کیلومتری جنوب شرقی بیرجند. این کتیبه‌ها در سال 1371 هجری شمسی شناسایی شده و تاکنون خوانده نشده‌اند. همچنین: ← سنگ‌نگاره‌های لاخ‌مزار.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی