Skip to content
 

کتیبه‌های چغازنبیل

کتیبه‌های چُغازَنبیل: مجموعه‌ای از هزاران کتیبه که بخشی از آنها زیگورات چغازنبیل را همچون کمربندی در میان گرفته‌اند و بجز این بر روی بسیاری از آثار و اشیای دیگر نوشته شده‌اند. این کتیبه‌ها به خط و زبان عیلامی هستند و عمدتاً به فرمان اونتاش‌گال/ اونتاش‌ناپیریشا شاه عیلامی و سازنده زیگورات چغازنبیل نوشته شده‌اند. در نمونه‌ای از این کتیبه‌ها آمده است: «من اونتاش‌گال، در اینجا یک سیان‌کوک (احتمالاً زمان‌سنج خورشیدی) ساختم… باشد که خدایان این مکان مقدس را بپایند، برای همیشه». همچنین ← زیگورات چغازنبیل و آب‌انبار چغازنبیل.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی