Skip to content
 

کتیبه هانی در اشکفت سلمان

کتیبه هانی در اِشْکَفتِ سلمان: کتیبه‌ای به خط میخی و زبان عیلامی از سده هشتم قبل از میلاد در ناحیه اشکفت سلمان در نزدیکی ایذه (مال‌امیر سابق). این کتیبه به فرمان هانی شاه عیلامی یا فرمانروای آیپیر نگاشته شده و با سنگ‌نگاره‌ای از او و زن و پسر خردسالش همراه است. هانی در بخشی از کتیبه نام زن و پسرش را به ترتیب آماتِنا و زَشِهشی ثبت کرده است. ← سنگ‌نگاره‌های اشکفت سلمان.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی