Skip to content
 

کتیبه نرسی در پایکولی

کتیبه نَرسی در پایکولی: (NPi). کتیبه‌ای از نَرسی شاه ساسانی در پایکولی واقع در جنوب شهر کردنشین سلیمانیه در عراق امروزی. این کتیبه بر روی دیوارهای یک برج مکعب‌شکل بوده که آن برج ویران گردیده و قطعات کتیبه پراکنده گردیده است. پس از جمع‌آوری این قطعات در مجموع 47 سطر به زبان پهلوی ساسانی و 44 سطر به زبان پهلوی پارتی به دست آمده است.

[hidepost]

سطرهای کتیبه پایکولی به صورت یک در میان به این دو زبان نوشته شده است. در این کتیبه پس از نسب‌نامه نرسی، رویدادهای پس از درگذشت بهرام دوم ساسانی تا حرکت او به ارمنستان و دیدارش با بزرگان ساسانی نقل شده است. همچنین وقایعی که منجر به شکست بهرام سوم (پسر بهرام دوم و نوه برادر نرسی) شد، در آن آمده است. در این کتیبه نام بسیاری از بزرگان ساسانی و یاوران نرسی در رسیدن به پادشاهی ذکر شده است.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی