Skip to content
 

کتیبه مهرداد دوم در بیستون

کتیبه مهرداد دوم در بیستون: کتیبه‌ای از مهرداد دوم اشکانی در بیستون و در بالای سنگ‌نگاره او. این کتیبه به خط یونانی و بسیار آسیب دیده است. در این کتیبه مهرداد دوم نام هر یک از شخصیت‌های حاضر در سنگ‌نگاره را ثبت کرده است. همچنین ← سنگ‌نگاره‌های اشکانی بیستون.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی