Skip to content
 

کتیبه مقصودآباد

کتیبه مقصودآباد: دو کتیبه بر صخره‌ای از کوه رحمت در جنوب تخت‌جمشید و در نزدیکی روستای مقصودآباد. این دو کتیبه بر مالکیت یک شخص بر یک ملک و چاه آب اشاره دارد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی