Skip to content
 

کتیبه لادک

کتیبه لادَک: کتیبه‌ای به زبان سُغدی در نه سطر که از لادَک در تبت و در جنوب غربی جامو و کشمیر به دست آمده است. این کتیبه یادگار‌نوشته‌ای از سده نهم میلادی و از یکی از بزرگان سمرقند و سُغد است که عازم دیدار با خاقان تبت بوده و پس از رسیدن به لادک این کتیبه را نوشته است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی