Skip to content
 

کتیبه کرتیر در نقش‌رجب

کتیبه کَرتیر در نقش‌رجب: (KNRb). کتیبه‌ای از کرتیر موبد پرنفوذ و سختگیر ساسانی در نقش‌رجب و در پشت سنگ‌نگاره اردشیر بابکان. همراه با این کتیبه، سنگ‌نگاره‌ای از چهره او وجود دارد. این کتیبه در 31 سطر به زبان پهلوی ساسانی تحریر شده و در پایان آن نام دبیر کرتیر که بُخْتَگ/ بوخْتَگ نام داشته، آمده است. کرتیر در این کتیبه به شرح معراج خود و عناوین خود و آتشکده‌هایی که ساخته می‌پردازد: «من کرتیر، در کشور با راستی خدمت کردم و نسبت به ایزدان و پادشاهان نیک پرستنده و خوش‌نیت بودم. من از ایزدان خواستم که من کرتیر را در این جهان به مقام ارجمند برسانند و در آن جهان نیز راه رسیدن به بهشت را به من بنمایند… من کرتیر از آغاز تاکنون بسا آتشکده‌ها نشاندم و برای موبدان سند مُهر کردم» (بخشی از متن کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی