Skip to content
 

کتیبه کرتیر در سرمشهد

کتیبه کرتیر در سرمشهد: (KSM) کتیبه‌ای از کرتیر موبد پرنفوذ و سختگیر ساسانی بر صخره‌ای در سرمشهد. این کتیبه در 58 سطر به زبان پهلوی ساسانی در بالای سنگ‌نگاره بهرام دوم ساسانی نوشته شده و آسیب زیادی دیده است. محتوای بخش‌های آغازین این کتیبه همانند کتیبه‌های دیگر او در نقش‌رجب و کعبه زرتشت است و در آن ابتدا خود و عناوین خود را معرفی می‌کند و سپس سختگیری‌های دینی خود و سرکوب و قتل‌عام پیروان ادیان دیگر و تخریب نیایشگاه‌ها و ساختن آتشکده‌ها را شرح می‌دهد. بخش‌های پایانی کتیبه به شرح مفصل معراج او و دیدارش با ایزدان و مینویان اختصاص دارد. در این کتیبه همچون کتیبه شاپور یکم در کعبه زرتشت، فهرستی از نام سرزمین‌ها و شهرها آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی