Skip to content
 

کتیبه کرتیر در کعبه زرتشت

کتیبه کرتیر در کعبه زرتشت: (KKZ). کتیبه‌ای از کرتیر موبد پرنفوذ و سختگیر ساسانی بر دیوارة بنای کعبه زرتشت در نقش‌رستم. این کتیبه در 19 سطر به زبان پهلوی ساسانی بر دیوارة شرقی کعبه زرتشت و در زیر تحریر پهلوی ساسانی کتیبه شاپور یکم نوشته شده است.

کرتیر در این کتیبه ابتدا خود و عناوین خود را معرفی می‌کند و سپس سختگیری‌های دینی خود و سرکوب و قتل‌عام پیروان ادیان دیگر و تخریب نیایشگاه‌ها و ساختن آتشکده‌ها را شرح می‌دهد: «اهریمن و دیوان از من ضربت‌ها و درد و رنج فراوان دیدند. آنگاه کیش اهریمن و دیوان از شهر رخت بر بست و بیرون برفت. یهودیان و بوداییان و برهمنان و نزاریان و مسیحیان و غسالیان و مانویان اندر شهر کشته شدند. بت‌هایشان نابود گردید و دیوخانه‌هایشان بر آشفت. شهر به شهر و جای به جای. معابدشان تبدیل به جایگاه ایزدان شد. آنگاه من بسا آتشکده نشانیدم اندر شهر و بسا موبدان که خرسند و کامیاب شدند… من کافران و ملحدانی که به انجام فرائض دینی نپرداختند، کیفر دادم. بسیار کسان به دین روی آوردند و بسیاری دست از دین دیوان برداشتند… بگذارید که من کرتیر به خواست خدا به همه نشان دهم که چه کارهای مفیدی در کشور انجام شده… بگذارید تا ایزدان اسرار آسمان‌ها و اعماق دوزخ را بر من روشن سازند. من بسا پرهیزگار و دادگر هستم… برای من مایه مباهات است که نامم در نوشته‌ها و اسناد دولتی آمده است… بدانید که این من هستم: کرتیر!» (بخش‌هایی از متن کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی